És un curs on podem trobar recursos per a l'assignatura de 2n de Batxillerat.

Curs per  aprendre a usar la pàgina web Moodle.

Curs per aprendre a usar la pàgiba web moodle. Ara es tracta de modificar algunes dades del curs creat.