Curs sobre didàctica de la Pissarra Digital Interactiva. Utilització de la PDI per a impartir les nostres classes i millorar l'aprenetatge i la motivació.

Curs per aprendre a utilitzar la pàgina web Moodle.